НАШИТЕ КЛИЕНТИ

На „Контрол-М” се довериха:

 • Големите предприятия от енергетиката;
 • Общини (за извършване на мащабна дезакаризация);
 • Заводи за замразени продукти;
 • Хлебозаводи;
 • Мелници;
 • Фуражни цехове;
 • Цехове за производство на хранителни продукти;
 • Предприятия за производство на опаковки за хранителни цели;
 • Хранителни магазини и ресторанти;
 • Детски градини и здравни заведения;
 • И много други.