ЗА НАС

„Контрол-М“ ЕООД е специализирана фирма за извършване на пест контрол (дезинфекция, дезинсекция и дератизация), фумигации и търговия с биоциди и почистващи препарати.

Във фирмата работят специалисти с над 10 годишен опит в дезинсекциите, дератизациите и фумигациите. Притежават всички необходими квалификации, съгласно Наредба №3/24.01.05 г., която регламентира тези услуги в РБългария, съгласувана с изискванията на Европейския съюз.

Нашите специалисти ще ви дадат информация за вредителите, консултация за санитарно хигиенните изисквания, съгласно добрите производствени практики, правилно ще определят методиката на работа за достигане на максимален ефект от пест контрола.

Биоцидите, които използваме и с които търгуваме притежават разрешения за използване от Министерството на здравеопазването и информационен лист за безопасност и са на водещи производители с доказано качество на биоцидите – BASF, BAYER, SYNGENTA.

Дезинфекция – унищожаване на патогенни микроорганизми – профилактична и крайна дезинфекция. Търговия с дезинфектанти и почистващи препарати на фирма „Пачико”, „Живас” и др.

Дезинсекция – унищожаване на вредни насекоми в предприятия, офиси, цехове за приготвяне на храна, кухни, столове, болници , магазини и др. предприятия изискващи контрола по НАССР – летящи /мухи, комари и др./, пълзящи /хлебарки, бълхи, дървеници, мравки и др./. Работим с ефикасни препарати – Фендона, Айкън, Сийдж гел, Кокроскс, Максфорс, К-Отрин, Аква К-Отрин, Фикам и др., одобрени от МЗ

Дезакаризация – обработка на тревни площи /паркове, алеи, детски градини, училища, стадиони и др./ срещу кърлежи, преносители на инфекциозни заболявания – Кримска хеморагична треска, Марсилска треска, Ку треска, Туларемия, Лаймска борелиоза и др. протичащи много тежко заболявания с дълъг възстановителен период. Дезакаризацията трябва да се извърши на два етапа, съвпадащи с биологичния размножителен пик на кърлежите – пролетна дезакаризация /рано на пролет/ и есенна дезакаризация / ранна есен/. Така популацията на кърлежите се контролира до биологичния минимум.

Хербицидни обработки-обработки на тревни площи с тотален хербицид.В предприятията има пожароопасни зони, където тревите през летния сезон представляват заплаха от възникването на пожари. Екипът на фирма «Контрол-М» ЕООД има дългогодишен опит и постига отлични резултати в прилагането на тотални и селективни хербициди.

Обработки с екологични продукти срещу змии – фирмата е вносител на 2 екологични продукта за отблъскване на змии на местата, където са нежелани.Работи по собствена технология за извършване на обработките.

„Контрол-М” ЕООД притежава собствена високоспециализирана техника, за площни обработки – Генератор за студен аерозол, с която се работи с ниски концентрации на биоцида в работният разтвор, което не представлява опасност за работният екип и гражданите; В същото време се постига отличен ефект. Управлението се извършва от кабината на високопроходим автомобил без да излага на риск дезинфекторите.

Дератизация – контрол на гризачи /мишки и плъхове/, носители на инфекции, вредители на селскостопанско и др. имущество. Дератизация в хранителни обекти съгласно изискванията на добрите производствени практики. Полева дератизация в населени места и канална дератизация с цел намаляване популацията на гризачите – пролетна и есенна дератизация. Използваме препаратите: Сторм, Норат, Дитрекс, Родекил, Родекил ПП и др., одобрени от МЗ

На нас се довериха големите предприятия от енергетиката, общини за извършване на мащабна дезакаризация, заводи за замразени продукти, хлебозаводи, мелници, фуражни цехове, цехове за производство на хранителни продукти, предприятия за производство на опаковки за хранителни цели, хранителни магазини и ресторанти, детски градини и здравни заведения.

„Контрол-М” е вносител на репеленти /отблъскващи продукти/ срещу птици и извършва специализирана услуга контрол на птици.