Унищожаване на оси

Унищожаване на оси се предлага като услуга по дезинсекция, свързана с директно пръскане срещу оси в домашни помещения, терени, обекти, заведения, стопански обекти, подлежащи на обработки по унищожаване на оси и премахване на осарници.

Осите са жилещи насекоми, които нападат всякакви помещения. Те се загнездват на тераси, в къщи, дворове, апартаменти, складове, около заведения, производствени цехове, магазини и басейни.

Когато осите се нанесат близо до жилищна площ или място за работа на човека, унищожаване им е задължително, тъй като те са агресивни, нарастват бързо и не се колебаят да жилят.

При атака от оси, препоръчително е реакцията да бъде своевременна. При популация е от няколко насекоми, осите могат да се унищожат с домашни средства, но често не е така. Добре е да се търси специализирана помощ от дезинфектор без да се чака гнездото да нарастне, защото борбата после става много по-трудна.

Обработките по унищожаване на оси и специфични за осарници места.

Специфичните за гнездене места на осите и закачането на осарниците им на трудно достъпни места, са пряко свързани с трудността в тяхното унищожаване. Обичайно те харесват топли и южни изложения, затова в коорерации често се нанасят по южните тераси.

В блокове осите се нанасят над прозорци, врати и по тераси. Особено харесват незапълнените монтажни фуги, в които градят своите осарници. На терасата те ще изградят гнездо в шкафчета, саксии, до стари книги и по тъмни ъгълчета. Харесват също тавана, мястото под лампиона и стенните дупки, а в къщи и дворове имат още по-голям терен за избор.

В извънградски квартали, местности и райони трудно се намира къща без гнездо на оси по тавана. В дворове осите гнездят под навеси, в помещения за дърва, въглища, около стопански сгради, покрай или вътре в комини, камини, около барбекюта и пр. Оси се нанасят също в техника, в абсорбатори, въздухопроводи и други трудно достъпни места.

Едно от най-характерните места за гнездене на оси е под керемидите на покрива. Те влизат между тях и изолацията, в ламперията и изграждат там гнездото. Съществуват слабо обитаеми къщи, където гнезда на оси са изградени буквално под всяка керемида от покрива.

В градината осите правят гнездата си в дървесни хралупи, в стари птичи гнезда и хранилки. Рядко се открива къщичка за птици, без загнезден в нея осарник. Понякога осите ще изградят гнездото си в земни дупки, в стари къртичини или дупки от сляпо куче. При земни гнезда, те остават незабелязани, докато стопанина не вземе машината да окоси ливадата и го нападнат.

Как се извършва професионалното унищожаване на оси?

След първи контакт и установяване на проблема, се извършва посещение на място, с което се прави оглед. Дезинфекторът се преоблича, дегизира и започва същинската обработка. Засегнатата квадратура се опръсква изцяло, за да може прибралите се оси да се унищожат след завръщането от паша. Гнездото се отстранява ръчно, прибира се и проблемът приключва.

Предварителна подготовка от страна на стопаните не е необходима, единствено се осигурява достъп до гнездото. За безопасност осарника е добре да се избягва до идването на специалиста. Цялата отговорност тук се поема изцяло от професионалиста, който пристъпва към третиране още с идването си. По време на обработката, стопаните трябва да седят далеч.

Понякога унищожаването на оси е свързано с много трудности. Това става особено в случаи, когато са налични огромни диви популации оси, проникнали дълбоко и масирано в сградите. Съществуват стари, необитаеми или селски сгради, чиито покриви съдържат хиляди гнезда на оси и направо се чудиш откъде да ги започнеш. Нередки са случаите, в които тавана буквално се разглобява за да се реши проблема, а пръскането продължава половин ден.

Други трудности са свързани с обекти, където няма практичен шанс да се достъпи до осарника, без да се бутне къщата. В тези случаи се работи само с препарат, без да се стига до гнездото. Подбират се препарати, работещи с изпарения или входът се насища с активен агент. В тези случаи, за разлика от обичайните, една обработка по унищожаване на оси е недостатъчна, като може да се стигне до максимум три процедури.

В стандартни условия, еднократна процедура по унищожаване на оси решава проблема окончателно. Жилещите насекоми умират мигновено, щом се докоснат до препарата, а осарника се маха. При къщи около гора, с огромни популации на оси в нея, борбата е сериозна и опасна. Затова трябва унищожаването на гнездата да се извърши от професионалист със сериозен опит в областта, а не от човек, който не е виждал оса.

Третирането се определя от нашите специалисти според популацията оси, мястото, обекта и вида на терена. Понякога клиента пита дали ще решим проблема. Да, разбира се, ще го решим на сто процента. Начини винаги има, независимо от факта къде и колко са осите. Не сме имали нерешен случай с оси, тъй като имаме правилна преценка и дълъг опит с тях.

Препарати за унищожаване на оси са професионални пест-препарати, под формата на микрокапсули, прахообразни, фумигантни препарати и димки. Препаратите се подбират по преценка на специалиста спрямо популацията, терена, средата и предпочитанията на клиента.

Профилактични обработки по унищожаване на оси.

Нерядко близо до гора клиенти желаят предварителна сезонна профилактика против оси и жилещи насекоми. Подобни услуги също желаят хотели, заведения с басейни и други обекти. Профилактика се прави през април или май, в зависимост от годината и доколко е топло. Третират се фасади, подпокривни пространства, тераси, покриви, скари на басейни и др.

За профилактика по превантивно унищожаване на оси се действа с препарати с остатъчно действие. Търси се спокойно време за пръскане, защото при активни валежи е необходима ежемесечна обработка. За ефективна вътрешна обработка и профилактика срещу оси са необходими поне две годишни обработки, пролет и есен.

Цени на пръскане и ДДД услуги по унищожаване на оси.

Цените за обработки по унищожаване на оси с пръскане и премахване на осарници са по договаряне, според условията, големината на популацията оси, терена, вида на помещенията, място на обекта, място и брой на гнездата и други специфики. Минимална цена за унищожаване на оси, в градски условия, с осарник на тераса е в рамките на 60-70 лв.

Цените за унищожаване на оси в обекти, заведения, хотели и цехове, се определят спрямо вида на терена, интензивността на вредителите, типа договор, местоположението на обекта и спецификата на средата. Цените за унищожаване на оси за големи терени, площи, ползване на няколко услуги или при абонамент са с много големи отстъпки към клиента.

При проблем с оси, ние записваме максимално близък час и ден за услуги по пръскане и унищожаване, в удобно за вас и съобразено с графика време. Специалистите ни извършват услуги по унищожаване на оси в работно, неработно време, работни и почивни дни.