Entries by rypro

Начини за борба с хлебарките

Докато не хапят хората, хлебарките замърсяват, и техните отпадъчни продукти може да попаднат във въздуха, който дишаме. Нашествията на хлебарки могат да причинят алергии или астматични симптоми.

Професионалната дератизация, като метод за унищожаване на мишки

Унищожаване на мишки. Дератизация и професионална дератизация. Унищожаване на мишки е процес, който се извършва с различни методи и средства. Най-често се ползват отрови за мишки, залагат се примамки и няколко вида капани: живо ловящи, убиващи и лепящи. Използването на средства за унищожаване на мишки и гризачи, се нарича дератизация. Тя се извършва от всеки, […]

Унищожаване на оси

Унищожаване на оси се предлага като услуга по дезинсекция, свързана с директно пръскане срещу оси в домашни помещения, терени, обекти, заведения, стопански обекти, подлежащи на обработки по унищожаване на оси и премахване на осарници. Осите са жилещи насекоми, които нападат всякакви помещения. Те се загнездват на тераси, в къщи, дворове, апартаменти, складове, около заведения, производствени […]