Видове дървеници, идентификация и признаци за наличие

Дървеници, видове и разпространение. Дървениците по света са около 92 вида. По хората паразитират няколко типа дървеници. Три нападат човека случайно, ако типичният приемник липсва. У нас срещаме основно креватни дървеници (постелни дървеници), назовани така заради предпочитаното им местообитание, близо до човека.

Дървениците са малки, безкрили паразити, хранещи се нощем с кръв. Паразитните дървеници нападат предимно птици, но някои от тях, като креватната дървеница, са се адаптирали еволюционно и живеят близо до човека, консумирайки кръвта му.

В миналото, дървениците са живели в пещери и дупки около птичи гнезда. Днес те не са променили много предпочитанията си. Всички дървеници харесват да живеят в тъмни, прикрити места, близко до място, където топлокръвната жертва спи или почива.

Креватните дървеници са тясно свързани с човека. Нападнали дома, те ще се крият незабелязани в цепки, пукнатини, в матрака, подматрачната рамка, в кресло, под дамаски на мебели, в секции, електрически уреди или в гардероба, недалеч от приемника.

Макар да не пренасят опасни патогени върху приемника, както кърлежите и бълхите, дървениците хвърлят в ужас домакинства и собственици на хотели. Тези малки насекоми са незабележими и много устойчиви на противодействие. Ухапването от дървеници е опасно най-вече поради проявата на остри алергични реакции при някои хора.

Как изглеждат дървениците и какви умения имат?

 • Дървениците са дребни насекоми, с капковидна или елипсовидна форма и различен размер. В зависимост от вида, пола, количеството консумирана кръв и фазата си на развитие, дължината на дървениците варира от маково семенце до ябълкова семка (0.5 мм. до 7 мм.).
 • Всички дървеници са плашливи и потайни. Те се хранят нощем, преди зазоряване. Макар да не харесват светлината, ако са гладни, дървениците ще излязат навън и денем. Затова спане на светната лампа не може да спре или предотврати ухапване върху жертвата.
 • Възрастните дървеници могат да издържат до 18 месеца на глад, преди да умрат. Всички дървеници прекарват 90% от живота си скрити в гнездото си, на тъмно.
 • Дървениците могат да смучат кръв, нараствайки до шест пъти над теглото си и до 50% от дължината си. Хоботчето се насочва напред при хранене, а в покой се прибира под тялото.
 • Тялото на възрастните дървеници е малко, тънко, много плоско и сплеснато в коремната част. Формата подпомага ненахранения паразит в умелото провиране през ситни пролуки и цепнатини. Цветът на дървениците варира от жълтеникаво прозрачен до кафяво червен.
 • Горната част от телата на дървениците е нагъната като крепирана хартия, а долната е ясно сегментирана. Гърбовете им са покрити с къси, кафяво-златисти косъмчета, като козинка.
 • На върха на главата си, под муцунката, дървениците имат дълги мустачки, с функция на антени и малки, конусовидно разположени очи, съставени от тридесетина фасети.
 • Дървениците се забелязват отлично с просто око, но трудно ще ги видите, защото се крият, освен когато излязат да хапнат. Ухапването им е безболезнено. То причинява малки пъпчици, петна и сърбеж, сходни със симптомите при ухапване от комар или бълха.
 • Безболезненото ухапване от дървеницата се дължи на упойващо анестетично вещество, инжектирано в кожата. Местната упойка предотвратява агресивната реакция на жертвата към паразита. Заедно с анестетика, насекомото изпуска в кожата и противосъсирващ ензим.
 • Дървениците разполагат с шест добре развити крака. Те им позволяват добро придвижване, с пълзене по водоравни и вертикални набраздени повърхности: стени, дърво, тапети и др. Изкачването на дървениците по стъкло е трудно, освен когато стъклото е замърсено.
 • Дървениците нямат крила, не могат да подскачат или летят. Те се движат само с пълзене. Скоростта на пълзенето е средно бавна, както при мравките. Катерят се хоризонтално и вертикално на високо, дори по тавани, падайки оттам на иначе недостъпни за тях места.
 • До превръщането си във възрастни репродуктивни насекоми, дървениците минават през пет етапа на развитие, като във всеки пият кръв. От яйца те се излюпват в нимфи, променящи се още четири пъти. Петата трансформация ги превръща във полово зрели дървеници.
 • Всеки ден женските дървеници снасят до 5 яйца. По време на живота си, една женска ще остави над 500 яйца, закрепени с лепливо вещество върху мебелите, под легло, чекмедже, в матрака, гардероба, под тапета, килима, в цепки, контакти или тапицерии на мебели.

Как да идентифицираме, че са ни атакували дървеници?

 • Нападението от дървеници трудно се открива, поради нощният им живот, дребният размер, скритите обиталища, краткото хранене и безболезненото им ухапване. Дори да се видят, те често се бъркат с кърлежи, килимни бръмбари и други буболечки, а ухапването се асоциира с нападение от комари или бълхи.
 • Не можете да сте напълно сигурни, че в помещението има дървеници, дори да са налице всички признаци за идентификация. Ако все пак всички белези за наличие на дървеници съществуват, могат да възникнат сериозни съмнения за зараза с тях и е добре да се направи задълбочено издирване на потенциално гнездо.
 • Първият признак, че в помещението има дървеници често са ухапванията. Утрин, след сън, може да откриете сърбящо червено петно. Ако не сте видели дървеници, вероятно ще го асоциирате с атака на комар. Специфични отлики са малко и трудни за разпознаване.
 • Търсете ухапвания по ръце, шия, крака и лице. Бълхите хапят главно краката, около глезена. При дървениците често липсва характерната за бълхи червена точка в центъра на петното. В добавка, ухапаното от бълхи отшумява по-бързо, отколкото от дървеници.
 • Дървениците често хапят няколко пъти, докато намерят удобно място за смукане, без много косми и близо до кръвта. Образуваните петна често формират линия, от хода на паразита по леглото. Те са скупчени близко. Могат да образуват още неравен кръг или триъгълник.
 • По чаршафите намирате кървави точки или петна от засъхнала кръв. Тези следи се дължат на случайно смачкана при спането дървеница или целево връщане на храна от подутото насекомо. То я изпуска навън нарочно за да успее да се прибере в тясното си легловище.
 • При внимателен оглед, по чаршафите, матрака или ръба на леглото могат да се забележат малки, мръсно кафеникави петна. Това са екскремални течности, изпускани от дървениците след ядене. Петната излъчват характерна миризма, със сладникаво горчив аромат.
 • По пода, в чаршафите, около мебели или легло намирате кухи малки обвивки от насекоми. Дървениците сменят кожата си пет пъти, преди да станат възрастни насекоми. Кожите са малки, прозрачни, леки и литват при най-слабия въздушен полъх.
 • Откривате бели яйца от насекомо, прилепени по мебели, около матрака, нощни шкафчета, чекмеджета или столове. Повърхността на подматрачната рамка или дървена мебел е лепкава. Виждате по нея малки зрънца, с размер на песъчинки.
 • Виждате малко плоско насекомо нощем. Най-сигурният признак за наличие на дървеници, разбира се, е намирането на паразита. Дървениците рядко се разхождат сами и често са на групи, дори при хранене. Все пак нощем можете да попаднете и на единично насекомо.
 • Ползвайте лупа при разглеждане на паразита. Ако не сте сигурни в разпознаването му като дървеница, съхранете насекомото в затворен стъклен съд и го покажете на специалист.

Какви заболявания причиняват дървениците?

 • Дървениците не пренасят заболявания с кръвта на ухапаните жертви. В организма им са открити над 27 човешки патогена, включително хепатитни. Нито един от тях обаче не е инфектирал жертва при ухапване, което ги отличава от повечето кръвосмучещи паразити.
 • Основните заболявания, свързани с дървеници са причинени от тяхното ухапване. То понася на хората по различен начин. Често отшумява само, без наличие на реакции, освен неприятния сърбеж. При чувствителност към слюнката на дървениците, някой хора получават лезии, екземи или остра реакция, стигаща до алергичен шок с фатален изход.

Борба срещу хлебарки. Особености на хлебарките, влияещи на борбата с тях

Всяка успешна борба с хлебарки включва комплекс от методи и средства за предварително предпазване (превенция), съчетани с активно наблюдение за наличие и активност.

Хлебарките са неголеми жилищни насекоми, които се изхранват основно с човешки отпадни продукти. Те съпътстват човека и удобните условия за живот, които той подсигурява както за себе си, така и на тяхната популация, с топлина, влага и произведен органичен боклук.

Хлебарките са от най-устойчивите и приспособими насекоми на планетата. Най-големите проблеми, свързани в борбата с тях, са най-вече тяхната бърза адаптивност към мерки за отстраняване, под форма на химични вещества и разнородни препарати.

Други фактори, затрудняващи резултатната борба с хлебарки са бързото възпроизвеждане и скрития начин на живот. Те живеят на трудно достъпни места и излизат навън само нощем, докато популацията не нарастне дотам, че контролът е безуспешен.

Макар да цари мнение, че хлебарките се развъждат основно в жилища с липса на хигиена, това не е съвсем вярно. Дори най-чистата къща може да стане дом на хлебарки, с внесени чрез обувки, кашони или стоки техни яйца. Навлязла ли е веднъж зараза в помещенията, борбата с хлебарки трябва да започна веднага, защото видите ли дори една от тях, на другия ден ще установите че са плъзнали стотици.

Каква е превантивната борба с хлебарки у дома?

Основните средства за домашна борба с хлебарки се състоят в запушване на отвори, поддържане на хигиена за отрязване достъп до храна и вода, както ползване на капани, биологични и химични средства за директно отстраняване на популацията хлебарки.

 • За начало, действайте веднага. Не отлагайте. Възрастните насекоми са започнали снасяне на яйцата и скоро ще бъдат извън контрол, а ситуацията ще е все по-трудна.
 • Ако вашата популация хлебарки е малка и все още не е резистентна, може да имате шанс да се преборите с тях без специалист. Вашите търпение и труд обаче трябва да бъдат по-мощни от възможностите на насекомите за размножаване. Аптечните препарати няма да решат нещата сами, борбата може да е успешна единствено с комплексни мерки.
 • Запушете строителни отвори, дупки и пукнатини, отрязвайки достъпа на хлебарките до дома. Хлебарките могат да пропълзят през малки дупки, с широчина милиметър и половина.
 • Хлебарките са чести нашественици в сгради с лоша канализация, стари сифони, както и водопроводни тръби. По възможност стегнете мръсните канали. Поддържайте перфектна хигиена в мивката, банята и мокрите помещения. Не дръжте навън продукти, неизмити чинии и дезинфекцирайте редовно мивките с почистващи препарати и белина.
 • Изолирайте или запечатайте тръбите в мокри помещения, мивка, сифон и места с повишена влажност. Следете да няма спукани или капещи тръби, кранове, както водопроводни области с външен конденз, струпване на капки, локвички вода или влага.
 • Дезинфекцирайте кухненските помещения всеки ден. Съхранявайте хранителните продукти в непокътнати пластмасови или стъклени опаковки и не останяйте навън открити храни.
 • Дръжте отпадъците в запечатани пластмасови контейнери и ги изхвърляйте редовно.
 • Почиствайте регулярно местата около електрическите уреди, печки, микровълнови фурни, роботи, хладилници и всякаква техника, включително компютри. Хлебарките се привличат от топлината и всички работещи на ток уреди, както и контакти ги притеглят.
 • Не се изкушавайте да оставите в мивката ползвани съдове. Ако не можете да ги измиете на момента, залейте ги със разтвор на концентриран силен миещ препарат и вода. Дръжте таблата под сушилника за чинии винаги чиста, дезинфекцирана и суха.
 • Почиствайте дома редовно с прахосмукачка, за да премахнете миниатюрните частици храна, отпадъци, трупни части от хлебарките и техни яйца. Ползвайте фенолови дезинфектанти за миене на под, плочки и повърхности. Почиствайте стриктно с препарат чекмеджета за прибори и шкафове за храна. Не забравяйте долните им части и страничните релси, хлебарките вървят именно там, както и по долната част на барплота.
 • Инсектицидите няма никога да бъдат резултатни на сто процента, ако не положите много усилия за намаляване на подслон, храна и вода на хлебарките и не поддържате добра хигиена, съчетана с всички препоръчани методи за превенция.

Какви средства за борба с хлебарки да ползвам?

Често хората предпочитат да не ползват инсектициди у дома. В нашия опит не сме установили със сигурност звуковите репелентни устройства да имат резултат. Все пак, ако хлебарките в помещението ви не са станали резистентни към почти всичко, съществуват някои природни продукти, които могат да ги отблъснат.

 • Репелентно действие имат два вида коча билка, с активно вещество Nepetalactone.
 • Евкалиптолът е природно активно вещество, което се съдържа в дафиновите листа и може да има естествено репелентно действие в борбата с хлебарки. Подобно отблъскващо хлебарки действие съдържат и някои съставки на портокаловото масло.
 • Ниско токсичен продукт е борната киселина на прах. Полагайте я на трудно достъпни места, далеч от деца и домашни любимци. Най-ефективна е в пукнатини на стени, под уреди, печки, хладилници, зад техника, секции и върху шкафове (при липса на котка в дома).
 • Подобни ниско токсични препарати са инфузорната пръст, както силициев двуокис на прах. Слагайте на безопасни за хора и животни места, в пукнатини и на места без пряк достъп.
 • Не прекалявайте с химичните методи за пръскане на хлебарки, спрейове, кубчета и препарати от аптечната мрежа. Ако два различни препарата не дадат резултат, вашите хлебарки явно са резистентни, вие само ще ги храните с отровите. Познат в нашия опит гледка е как хлебарки стоят в дупката и чакат да им се пусне препарата за да хапнат. Запишете вида на ползваните без резултат средства и потърсете незабавно ДДД услуги.
 • При желание за пръскане от сертифициран специалист, с професионални пест препарати за борба с хлебарки, можете да ни потърсите на телефон или имейл. Повече за услугата ще научите в страницата ни за професионално » унищожаване на хлебарки.