Дървеници

Оси

Скакалци

Птици

Бълхи

Изпитан метод в борбата с кърлежите

Изпитан метод в борбата с кърлежите е обработка с химични препарати, които е желателно да съчетават бърз начален ефект и дълго остатъчно  действие.  Акарицидите,  които се използват трябва да са силно  токсични за кърлежите  и слабо токсични за хората и домашните животни. Използват се препарати, които не са токсични за топлокръвни.  При провеждане на борба с кърлежи на открити площи е необходимо да се предприемат следните предварителни мерки:

  • Преди обработка да се тревните площи трябва да са окосени и тревата да е изнесена;
  • Обработките се извършват при сухо време предимно късно вечер   и нощем с цел намаляване  вероятността от въздействие върху нецелевите  организми и хора;

Все по-често като разновидност на биологичната борба се използват различни репеленти, които са много добро и изпитано средство за индивидуална защита.

При външни обработки борбата с кърлежи се извършва механизирано с помощта на машини за наземно пръскане. В зависимост от вида на  препарата се използват моторни гръбни пръскачки, генератори за студен  аерозол и машини за ULV.

Подборът на техниката трябва да се съобрази с особеностите на терена, вида на растителността, вида на препарата, вредителя срещу който ще се обработва, размера на площите и др.

Начини за борба с хлебарките

Предпазване от хлебарки

Гледката на хлебарки, които вървят около кухненски шкаф може да е позната за нас, но не е нужно да се живеем с тях. Хлебарките могат да се хранят с хранителните продукти в дома ни, в това число трохи, които се събират в пукнатини и труднодостъпни места и разлети напитки. Докато те не хапят хората, хлебарките замърсяват, и техните отпадъчни продукти може да попаднат във въздуха, който дишаме. Нашествията на хлебарки в дома ни могат да причинят алергии и още по-лошо астматични симптоми.

Съвети за борба с хлебарки:

  • Важно е да се установи вида на хлебарките. Използвайте книги, потърсете в интернет или се консултирайте със специалист.
  • Например, ограничаване на влагата може да премахне Германските хлебарки, но може да е нужно да коригирате температурата и влажността, за да контролирате Американските хлебарки.
  • Разберете къде хлебарките се крият, къде ходят, какво ядат и пият.
  • Ограничете техния достъп до храна, вода и подслон чрез спиране на течовете, запечатване на дупки и пролуки. Уверете се, че кухнята и мивката са чисти всяка вечер.
  • Хлебарките обичат тъмни, тесни пространства, така нашите усилия трябва да са насочени към стенни кухини, шкафове и чекмеджета, пространства  зад часовници и под мивки.
  • Някои пестициди може да отблъснат хлебарките, а не да ги убият. Уверете се, че не сте прогонили хлебарките в другите стаи или апартаменти.
  • Ако решите да използвате пестициди за борба с хлебарки, винаги четете и следвайте указанията на етикета внимателно.
  • След като сте се преборили с хлебарките, продължавайте практиките за превенция и поддръжка, за да се пазите от тях.

Унищожаване на комари. Пръскане против комари.

Унищожаване на комари e предлагана от нас услуга по дезинсекция. Премахването на комари се осъществява чрез масивно опръскване на нападнатите площи с професионални средства и техника за масово унищожаване на комари.

Комарите са кръвосмучещи паразити, които снасят яйцата си и се излюпват във водата. Така най-често засегнати от масивни атаки на комари са площи и терени в близост до водоеми, гори, планини, влажни места или застояли води.

Професионалното унищожаване на комари е свързано главно с рязко намаляване на популацията, посредством комбинирани методи и средства. Основните техники, използвани за премахването им са обработка на водоеми и опръскване на засегнатия терен, с цел отстраняване на инсектите.

Борбата с комари е изключително трудна при масово заселени с тях терени. Те снасят яйцата си до 15 км. от нападнатото място и могат да живеят далеч от човека, прелитайки до него единствено за да се нахранят. Най-смислени и резултатни тук са профилактичните обработки по унищожаване на комари, удрящи рязко популацията, свеждайки нападенията до минимум.

Кое в природата на комарите затруднява пълното им унищожаване?

Поради биологията на комарите, отстраняването им се превръща в предизвикателство. В аптечната мрежа съществуват много препарати и репеленти, с локален резултат. Често се пише, че комарите могат да бъдат ефективно и тотално отстранени, но това е далеч от действителността. Каква е причината за трудностите в пълното им унищожаване?

Комарите гнездят, снасят яйца и живеят извън нападнатото място и прелитат десетки километри, провокирани от глада. Обичайно това правят женските комари, а мъжките почиват във високите треви. При масово поразен терен, насекомите често се крият около площта, в декоративни храсти, в гората, в зеленясали води, локви или близо до водоем. Ако околните земи не се обработват регулярно, опасността от нарастване на популацията се завишава.

При малки популации в апартаменти, хората обичайно се справят с проблема сами. Трудността настъпва в къщи, заведения и площи, близки до природата. Ако те не са пръскани навреме от общината или фирми през необходимия сезон, проблемите се наблюдават в пълния им размер. Популацията нараства толкова, че не се вижда спасение и нищо познато не действа.

Подобни проблеми се виждат и в градските терени, особено такива близки до реки и езера. Ако годините са дъждовни и не може да се стартира навременно масивно опръскване на паркове и площи от институциите, комарите се размножават толкова, че хората не смеят да се разхождат на открито. След градски обработки при стабилизиране на времето, проблемът драстично намалява, макар насекомите да не изчезват напълно.

Кои са професионалните техники за унищожаване на комари?

Основно в комара, влияещо на борбата с него е връзката му с вода. Той се ражда, люпи и живее в нея. Наводни ли се мазето, над остатъчната вода се образува облак от комари, тръгващи по етажите. Комари ще се излюпят до дни в оставено на двора легенче, напълнено от дъжда. На село, ако завали след преминаване на крави по поляните, в малките дупки от копитата се появяват локвички. От тях още следващия ден излитат новоизлюпени комари.

На практика, един от най-смислените методи за превенция в унищожаването на комари е обработка на близки водоеми за изличаване на ларвите им. За съжаление, тя трудно се организира масивно от хората, макар да е най-успешния метод. Осъществява чрез полагане на професионални таблети във водоема спрямо кубатурата. Те убиват яйцата на комарите, без да се унищожават други насекоми, риби или живи създания, живеещи в естествена водна среда.

Обработката на водоем решава реално и най-масово проблема с комари за сезона. Тя не е лесна за огромни терени, но е практична при къщи, вили, терени с декоративни езерца, алпинеуми, басейни, заведения на открито с водни пързалки или други водни източници.

При липса на възможност за обработка на водоеми, начинът за унищожаване на комари остава опръскване на терена с професионални пест препарати. Третирането се извършва с техника за масивно поразяване – атомизатори, машини, работещи със студен и топъл аерозол. Третират се зелени площи и въздушно пространство, което изличава голяма част от женската популация.

При наличие на огромна популация комари за сезона, без предхождащи обработки, пръскането срещу комари в началото трябва да бъде направено поне два пъти, за рязко намаляване на вредителя. Опръскването се извършва вечер, за унищожаване на максимален брой активни комари по време на обработката. След поразяване на женските, се пристъпва към локални обработки срещу мъжките комари, които почиват в околната зеленина.

Какъв е процесът по унищожаване на комари в дворове и вътрешни части.

В къщи и дворове, обработките по унищожаване на комари стартират с опръскване на навеси, барбекю, зелени огради, тераси и др. Малките алпинеуми се третират с таблети. Обработват се всички зелени части, въздушно пространство и рискови места, в които комарите се крият.

В закрити и полуоткрити места се третират всички лампи, корнизи и стени. Препаратът против комари е с остатъчно убиващо действие. Съставът му е безопасен за хора и домашни любимци, но кацне ли на него, комарът се заразява и скоро след това умира. Третирането на терасите, чести места за почивка на комарите след летеж, унищожава друга голяма част. След обработките, могат спокойно да се ползват репеленти, които вече ще имат някакъв ефект.

В блокове и мазета след наводнение, спукване на тръби, открити канализации и инциденти, отстраняването на комари протича по сходен начин. При обработка на закрито, в помещенията не трябва да има открити храни, а хора, домашни любимци и аквариуми се изнасят навън. Следва запечатване и проветряване на помещенията, със срок според избрания препарат.

В зелени терени след третиране съществува период на карантина в рамките на няколко часа. Външните терени са най-уязвими на атаки, затова обработките трябва да се повторят минимум два пъти, през 20 дни. При огромна популация комари, се налага трета обработка. Тя драстично ще снижи заселеността на вредителя за сезона в терена с голям процент.

Като превантивни действия и подготовка, добре е да се окосят високите треви. Застоялите води в терена трябва да се отстранят, а площта да се поддържа чиста и суха. Най-смислени остават редовните профилактика и превенция. Ако обработките по унищожаване на комари стартират още в началото на лятото или пика им през юли, популацията на вредителя ще е много малка и няма да създава драстични проблеми за сезона.

Цени на пръскане и ДДД услуги по унищожаване на комари.

Цените за обработки по унищожаване на комари с пръскане и премахване на популацията са по договаряне, според условията, големината на популацията мухи, тежестта на заразата, вида на помещенията и средата. Минималните цени за закрити помещения са 30 лв. за стая, 35 лв. за гарсониера, 40 лв. за двустаен апартамент и 45 лв. за тристаен. Третирането против комари на по-големи апартаменти и площи с нестандартно строителство са по договаряне.

Цените за унищожаване на комари в обекти, заведения, цехове, халета и хотели се определят от вида на терена, интензивността на вредителите, типа договор, местоположението на обекта и спецификата на средата. Цените за унищожаване на комари за големи терени, площи, ползване на няколко услуги или при абонамент са с много големи отстъпки към клиента.

При проблем с комари, ние записваме максимално близък час и ден за услуги по пръскане и унищожаване, в удобно за вас и съобразено с графика време. Специалистите ни извършват услуги по унищожаване в работно, извънработно време, работни и почивни дни.

Професионалната дератизация, като метод за унищожаване на мишки

Унищожаване на мишки. Дератизация и професионална дератизация.

Унищожаване на мишки е процес, който се извършва с различни методи и средства. Най-често се ползват отрови за мишки, залагат се примамки и няколко вида капани: живо ловящи, убиващи и лепящи. Използването на средства за унищожаване на мишки и гризачи, се нарича дератизация. Тя се извършва от всеки, който е нападнат от гризачи в терена си.

Унищожаване на мишки. Снимка.
Унищожаване на мишки

Борбата с мишки обичайно изисква усилия, търпение и ползване системни средства, а унищожаването на мишки е само част от процеса. Превантивните средства и профилактиката го допълват. Често обаче не можем да премахнем гризача и търсим причината.

Мишките са труден и умен враг. Природата ги е дарила с бързо размножаване и подвижност. Интелигентни, те лесно научават отровите и си го споделят. Така популацията оцелява и нараства.

Тук именно се проявява разликата между дератизацията и професионалната дератизация. Професионалната дератизация мобилизира специалисти с опит и познания върху вредителя, в създаване нови апаратури и препарати за унищожаване на мишки, с безкомпромисен успех. Отровите, ползвани от дератизатор са различен клас и са позволени за употреба само на обучени лица. Препаратите се променят всяка година, според резистентността на мишките и адаптацията им в средата.

Сигурни ли сте, че ще унищожите мишките при мен?

Най-често задаваните въпроси от клиенти при първи контакт са няколко. Сигурни ли сте, че ще унищожите мишките наистина? Дали след това няма да дойдат отново? Мога ли да направя нещо за да го предотвратя? Тези въпроси са резонни, защото мишките са труден противник.

Да. Убедени сме че ще унищожим мишките при вас. На сто процента. Затова даваме пълна гаранция. Третирането на тези гризачи с професионални пест препарати води до окончателен резултат, с пълно унищожаване на цялата налична колония мишки във вашия терен.

Освен познанието и дългия опит, ние ползваме най-новите и добри отрови за унищожаване на гризачи. Изработени са така, че няма мишка, удържаща да не ги хапне. Често мишките живеят в изобилие от вкусни продукти и не побутват отровите. Да се залъжат тези умни гризачи да вкусят отровата, вместо например слънчогледа във фабрика за олио, не е никак лесно.

Отровите ни за мишки са с протеини и изобилие от вкусни аромати. Миризмите са различни и се сменят, за разнообразие в менюто им. Някои мишки развиват резистентност към отрови, но в бранша има професионални пест препарати и за това. Предпочитаме и ползваме най-доброто.

Има и рискови терени, близо до гора, поле или планина. При тях за предпазване е необходима годишна профилактика срещу мишки и ние ще кажем това, без да ви подвеждаме. Разполагаме ли със съдействието ви, ние гарантирано ще отстраним мишките от терена.

Как ще протече процесът по унищожаване на мишките в дома?

Още при първия ни разговор, ние ще ви зададем въпроси за диагностика на проблема. Ще уточним дали вредителите са именно мишки. Понякога гризача трудно се отграничава от плъх или съсел. Ще питаме къде сте ги забелязали, в мазето, гаража, тавана, има ли наоколо селскостопански сгради или двор и друга информация за предварителна диференциация.

Ако мишките са атакували къщата ви, отвън ще заложим отрова за гризачи. За препоръчване е тя да се постави в дератизационни кутии, за предпазване от атмосферни условия, достъп на деца и домашни любимци до препарата, със стикери и надпис за отровна точка.

След външната обработка, третирането продължава вътре в дома. Залагат се примамки, отрови и капани, според средата. Обхващат се рискови и атакувани помещения, мазе, гараж, тавани, бани, тоалетни, гардероби, складове и всички магистрали, по които скитат мишките.

При налични селскостопански помещения, трябва да се предпазят животните. Отровите за мишки са изработени да отблъскват домашни животни и диви птици, но трябва да се внимава. Препаратите се залагат в дератизационни кутии и се залага отровна точка, далеч от добитъка.

В кооперации и блокове, дератизацията за мишки тръгва от мазето. Мишките обичат топлината в абонатните станции и там се развъждат най-много.Третират се общи, частни мазета, места до тръби за парно, топла, студена вода, рискови пътища и зони, по които преминават гризачите.

Ако мишките са влезли в апартамента, се залагат точки, примамки и капани на скрити места. Обработва се под електроуреди, щрангове, далеч от достъп на деца и животни. В кухни и трапезарии е рисково да се слагат отрови. Там се действа с три вида капани, с примамки в тях.

Как действат отровите и няма ли да има миризма от мишка, когато тя умре?

Отровите, които залагаме против мишки са професионални пест препарати. Те нарушават кръвообръщението. До седмица, мишките започват да изпитват недостиг на въздух и вода. Инстинктът им се задейства и те излизат на чист въздух навън, в стремежа да компенсират недостига. По тази причина, мишките рядко ще умрат вътре във вашите помещения.

Ако все пак мишката остане в сграда, на таван или в стена, тя отново няма да се размирише. Професионалния препарат мумифицира тялото на животното и не позволява разлагането му. Мишката изсъхва, подобно на чироз. Това предотвратява миризма от миши труп в околността.

Унищожаване на оси

Унищожаване на оси се предлага като услуга по дезинсекция, свързана с директно пръскане срещу оси в домашни помещения, терени, обекти, заведения, стопански обекти, подлежащи на обработки по унищожаване на оси и премахване на осарници.

Осите са жилещи насекоми, които нападат всякакви помещения. Те се загнездват на тераси, в къщи, дворове, апартаменти, складове, около заведения, производствени цехове, магазини и басейни.

Когато осите се нанесат близо до жилищна площ или място за работа на човека, унищожаване им е задължително, тъй като те са агресивни, нарастват бързо и не се колебаят да жилят.

При атака от оси, препоръчително е реакцията да бъде своевременна. При популация е от няколко насекоми, осите могат да се унищожат с домашни средства, но често не е така. Добре е да се търси специализирана помощ от дезинфектор без да се чака гнездото да нарастне, защото борбата после става много по-трудна.

Обработките по унищожаване на оси и специфични за осарници места.

Специфичните за гнездене места на осите и закачането на осарниците им на трудно достъпни места, са пряко свързани с трудността в тяхното унищожаване. Обичайно те харесват топли и южни изложения, затова в коорерации често се нанасят по южните тераси.

В блокове осите се нанасят над прозорци, врати и по тераси. Особено харесват незапълнените монтажни фуги, в които градят своите осарници. На терасата те ще изградят гнездо в шкафчета, саксии, до стари книги и по тъмни ъгълчета. Харесват също тавана, мястото под лампиона и стенните дупки, а в къщи и дворове имат още по-голям терен за избор.

В извънградски квартали, местности и райони трудно се намира къща без гнездо на оси по тавана. В дворове осите гнездят под навеси, в помещения за дърва, въглища, около стопански сгради, покрай или вътре в комини, камини, около барбекюта и пр. Оси се нанасят също в техника, в абсорбатори, въздухопроводи и други трудно достъпни места.

Едно от най-характерните места за гнездене на оси е под керемидите на покрива. Те влизат между тях и изолацията, в ламперията и изграждат там гнездото. Съществуват слабо обитаеми къщи, където гнезда на оси са изградени буквално под всяка керемида от покрива.

В градината осите правят гнездата си в дървесни хралупи, в стари птичи гнезда и хранилки. Рядко се открива къщичка за птици, без загнезден в нея осарник. Понякога осите ще изградят гнездото си в земни дупки, в стари къртичини или дупки от сляпо куче. При земни гнезда, те остават незабелязани, докато стопанина не вземе машината да окоси ливадата и го нападнат.

Как се извършва професионалното унищожаване на оси?

След първи контакт и установяване на проблема, се извършва посещение на място, с което се прави оглед. Дезинфекторът се преоблича, дегизира и започва същинската обработка. Засегнатата квадратура се опръсква изцяло, за да може прибралите се оси да се унищожат след завръщането от паша. Гнездото се отстранява ръчно, прибира се и проблемът приключва.

Предварителна подготовка от страна на стопаните не е необходима, единствено се осигурява достъп до гнездото. За безопасност осарника е добре да се избягва до идването на специалиста. Цялата отговорност тук се поема изцяло от професионалиста, който пристъпва към третиране още с идването си. По време на обработката, стопаните трябва да седят далеч.

Понякога унищожаването на оси е свързано с много трудности. Това става особено в случаи, когато са налични огромни диви популации оси, проникнали дълбоко и масирано в сградите. Съществуват стари, необитаеми или селски сгради, чиито покриви съдържат хиляди гнезда на оси и направо се чудиш откъде да ги започнеш. Нередки са случаите, в които тавана буквално се разглобява за да се реши проблема, а пръскането продължава половин ден.

Други трудности са свързани с обекти, където няма практичен шанс да се достъпи до осарника, без да се бутне къщата. В тези случаи се работи само с препарат, без да се стига до гнездото. Подбират се препарати, работещи с изпарения или входът се насища с активен агент. В тези случаи, за разлика от обичайните, една обработка по унищожаване на оси е недостатъчна, като може да се стигне до максимум три процедури.

В стандартни условия, еднократна процедура по унищожаване на оси решава проблема окончателно. Жилещите насекоми умират мигновено, щом се докоснат до препарата, а осарника се маха. При къщи около гора, с огромни популации на оси в нея, борбата е сериозна и опасна. Затова трябва унищожаването на гнездата да се извърши от професионалист със сериозен опит в областта, а не от човек, който не е виждал оса.

Третирането се определя от нашите специалисти според популацията оси, мястото, обекта и вида на терена. Понякога клиента пита дали ще решим проблема. Да, разбира се, ще го решим на сто процента. Начини винаги има, независимо от факта къде и колко са осите. Не сме имали нерешен случай с оси, тъй като имаме правилна преценка и дълъг опит с тях.

Препарати за унищожаване на оси са професионални пест-препарати, под формата на микрокапсули, прахообразни, фумигантни препарати и димки. Препаратите се подбират по преценка на специалиста спрямо популацията, терена, средата и предпочитанията на клиента.

Профилактични обработки по унищожаване на оси.

Нерядко близо до гора клиенти желаят предварителна сезонна профилактика против оси и жилещи насекоми. Подобни услуги също желаят хотели, заведения с басейни и други обекти. Профилактика се прави през април или май, в зависимост от годината и доколко е топло. Третират се фасади, подпокривни пространства, тераси, покриви, скари на басейни и др.

За профилактика по превантивно унищожаване на оси се действа с препарати с остатъчно действие. Търси се спокойно време за пръскане, защото при активни валежи е необходима ежемесечна обработка. За ефективна вътрешна обработка и профилактика срещу оси са необходими поне две годишни обработки, пролет и есен.

Цени на пръскане и ДДД услуги по унищожаване на оси.

Цените за обработки по унищожаване на оси с пръскане и премахване на осарници са по договаряне, според условията, големината на популацията оси, терена, вида на помещенията, място на обекта, място и брой на гнездата и други специфики. Минимална цена за унищожаване на оси, в градски условия, с осарник на тераса е в рамките на 60-70 лв.

Цените за унищожаване на оси в обекти, заведения, хотели и цехове, се определят спрямо вида на терена, интензивността на вредителите, типа договор, местоположението на обекта и спецификата на средата. Цените за унищожаване на оси за големи терени, площи, ползване на няколко услуги или при абонамент са с много големи отстъпки към клиента.

При проблем с оси, ние записваме максимално близък час и ден за услуги по пръскане и унищожаване, в удобно за вас и съобразено с графика време. Специалистите ни извършват услуги по унищожаване на оси в работно, неработно време, работни и почивни дни.